Determinazione a contrarre: Determina Area 1 n.107-2018

Offerta locazione server: Offerta Elba Informatica Locazione operativa server

Determinazione di aggiudicazione: Determina Area 3 n.322-2018